ב1. הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב השיגעון ומשמען; התחברות מוטיב התרנגול למוטיב השגעון ופעילותם המשולבת בתורת מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת

המוטיב השני , החובר למוטיב התרנגול במערכת המוטיבית המורכבת הוא מוטיב השגעון . במוטיב השגעון מכונסים כל גושי הטקסט שיש בהם כדי ללמד , בצורה מפורטת או רמזנית , על שגעון , בין אם שגעונו של הירשל ובין אם שגעונם של אחרים . גם במוטיב השגעון - כבמוטיב התרנגול - אפשר לאבחן דינאמיקה תמטית סדורה ושיטתית המשרתת תכלית אמנותית , והיא : ביטוי " הסחיפה" הנפשית החלה בהדרגה אצל הירשל . הדינאמיקה התמטית שבפן "הדיאכרוני" של מוטיב השגעון , מוגשמת במעבר שקול ומדורג מרכיבים שמשמעות השגעון שבהם היא קהה ועמומה , ואינה ניתנת לזיהוי אלא בדיעבד - לרכ יבים שמשמעות השגעון שבהם בולטת . מן הבחינה הזאת , ניתן למיין את רכיבי מוטיב השגעון - מאלה שמשמעות השגעון בהם רפה וקלושה ועד אלה שמשמעות השגעון בהם עזה ובולטת - בארבע וךברצרת , על-פי סדר בואם לאורך רצף הסיפור . א . רכיבים בהם משמעות השגעון רפה ביותר וניתנת לאיבחון רק "במבט לאחור . " בקבוצה זו מצויים שני רכיבים . הראשון , בא בעמ י סי : "אבל חנותו של הורביץ לעולם היא מלאה . אין אדם יודע משום מה הוא נמשך לשם . אפילו מיני מלח לרפואה שנמכרים בנית המרקחת ונלקחים בפקודת הרו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ