תאור גראפי של ההתאמה שבין הדינאמיקה התמטית שבמוטיב התרנגול לבין התהליכים בהתפתחות שגעונו של הירשל ובהחלמתו