א. מבוא: לקראת דיון במערכות רכיבים מוטיביות מורכבות ב"סיפור פשוט"

התופעה הבולטת והמיוחדת ביותר ביצירה , מבחינת עיצוב הדינאמיקה של הטקסט וניצולי ! למען השגת מטרות אסתטיות מרכזיות היא , מערכת הרכיבים המוטיבית המורכבת . מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת , משמע : שתי מערכות רכיבים מוטיביות ( או יותר ) החוברות בפעולה משותפת בטקסט , למען מטרה אסתטית אתת . אמנם , כל מערכת רכיבים מוטיבית שבמערכת המורכבת היא מערכת לעצמה , בעלת אופי ומשמעות משלה . עם זאת , המערכת המוטיבית המורכבת , היא בבחינת "שלם" שאינו ניתן לפרוק מבחינת דרכי פעולתו והמשמעות העולה מהן . דהיינו , בנוסף על המשמעות העולה בנפרד מכל מערכת מוטיביה העושה במסגרת המערכת המורכבת , יש למערכת המורכבת משמעות אחת שאינה ניתנת לחלוקה ולה תפקיד אסתטי מוגדר ביצירה . בפרק זה נעמוד בעיקר על שתי מערכות מוטיביות מורכבות : המערכת המורכת שבה חברו יחד מוטיב התרנגול ומוטיב השיגעון והמערכת המורכבת שבה חברו יחד מוטיב הצבע האדום ומוטיב הצבע הכחול .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ