טבלה הדינאמיקה הקומפוזיציונית שבפן "הדיאכרוני" של מוטיב המפתח