ה. הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב המפתח ברומן: "אורח נטה ללון"