ד. הדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתית שבמוטיב האצות בסיפור: "שבועת אמונים"