ב. תאור כמה מהבולטים שברכיבי מוטיב התחליף

בסעיף דיון זה ייסקרו בקצרה הבולטים שברביבי מוטיב התחליף , על שני סוגיהם : תמונות ומצבים שעינינם המרכזי הוא התחליף , ואנלוגיות ניגודיות זעירות . אלה אף אלה יובאו על פי טדר מקומם על פני הרצף . ( 1 עמי הי : "בכל עת היו בגדיה לבנים . פעם נקרא דוד אבי בעירנו וירא את אמי ויחשוב כי אחות רחמנית היא , כי נגדיה תטערהר ולא ידע כי היא החולה" . נושא התחליף שבתמונה זו מקבל מעמד של אנלוגיה ניגודית זעירה על שום הניגוד הטבעי שבין החולה לבין האחות . ( 2 עמי הי : "ובשובו לעת ערב הביתה ( האב ( . מ . י - ישב על יד אמי . שמאלו תחת לראשו וימינו בימינה" . האלוזיה ( הרמיזה ) שבמשפט זה לפסוק הנודע משיר השירים : "שמאלו תחת ראשי ו ימינו תחבקני" ( שם , חי גי , ( יוצרת אנלוגיה ניגודית בין הפסוק המקורי לבין איזכורו בסיפור . בפסוק המקורי , יד הא והב מונחת תחת ראשה של האהלנה , ובדרך זו מבוטא קשר האהבה העז שביניהם . לעומת זאת , באלוזיה המובאת בסיפור , שונה תנוחת הא והב : שמאלו של הבעל מונחת תחת ראשל שלו , ולא תחת ראש אשתו - אהובתו , וימינו אינה מהבקתה אלא נתונה בימינה בלבד . חריגה זו מהפסוק המקראי מפנה א ותנו אל האנלוג...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ