ד. הדינאמיקה התמטית השיטתית במוטיב התחליף בסיפור: "בדמי ימיה"