ג1. האנלוגיה הניגודית שבין הרופא ודינה לבין החולה, אהובה לשעבר של דינה

החולה , אה ובה לשעבר של דינה , הוא דמות נוספת הקשורה בתמונות "אכילה חיובית" בלבד - בניגוד לרופא ולדינה . ואמנם , אף כאן נמצא אנלוגיה ניגודית ברורה בין הרופא ודי נה מזה , לבין החולה-האהוב-לשעבר מזה , והיא מבליטה את קשריהם הבלעדיים של הרופא ודינה ל"אכילה השלילית , " קשרים שרכשו כבר מעמד של בבואה לגבי נישואיהם המתמוטטים . ו ) הרופא פותח את הסיפור בתורת האדם המרפא חולים , אולם בסוף הסיפור הוא מתואר כחולה , כשאר החולים שבהם נהג לטפל : "כבר מאתמול חששתי בכתפי ... ( עמי ת"פ ) , וכן : "פעמים בלילה ז וקף אני עצמי ממטתי כאותם החולים שטפלה בהם ומושיט את שתי ידי וקורא אחות אחות בואי אצלי" ( עמי . ( צ"ת לעומתו , אהובה לשעבר של דינה , מתגלה לראשונה בתורת חולה ( עמי תפייב ) אולם סופו שמבריא כליל ( עמי תפ . ( ג" ( 2 החולה , האהוב לשעבר של דינה , הכאיב לה הרבה בעבר ( בזה שנטשה לאחר שחי עמה חיי אישות ) ואילו הרופא מכאיב לה בהייה . החולה , אהובה לשעבר , הניח אותה בלא לשאתה לאשה ואילו הרופא נשאה לאשה . האנלוגיה הניגודית שבין הרופא לבין אה ובה לשעבר של דינה , מובהקת איפוא . ( 3 אנלוגיה ניגודית חוצצת גם בין...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ