ג. האנלוגיה הניגודית שבין הרופא ודינה - ובין זוג מכריהם הקשורים בתמונת "אכילה חיובית" (עמ' תפ"ה)

האנלוגיה הניגודית בין הרופא ודינה לבין זוג מכריהם , מורכבת למדי ומתגשמת בכמה מישורים : ו ) לעומת חייהם המשותפים המתפוררים של הרופא ודינה , מודגשת ההרמוניה שביחסי אותו זוג מכרים : "הוא סיפר מעניניו של יום והיא סייעתו בזיו היוצא מעיניה" ( עמי תפ . ( ה" ( 2 דינה מתוארת שהיא "בחורה בללג 7 ינ . ית שהיתה אהובה על הכל ... יתירות על חיוכה עיניה מעין תכלת שחורה ) " ... עמי תס . ( ט" אף המכרה מתוארת שהיא בעלת שער בלונדיני " ) תלתלי ה זהב שהיו מרתתים על ראשה הנאה " ... עמי תפ"ה ) ואף עיניה כחולות כעיני דינה ... " ) עיניה הכחרלרת המלאות זיו " ... שם . ( ועוד : המכרה מתוארת שהיא אשה שייכלבשת את כיסלפיה בלבה " ( שם . ( תכונה זו , של הפנמת הרגש וכיבושו , בולטת מאד אצל די נה לאורך הסיפור כולו . נגון : "כפלה לי חיבתה לשתקהיי ( עמי תע , ( ג" "השפילה עיניה לשתקה " ( עמי תע"ד ) , "שתקה ללא השינה לי " ( עמי תייפ , ( ועוד . אולם אנלוגיה זו שבין דינה לבין המכרה , מתבררת שהיא אנלוגיה של ניגוד : לעומת דינה שעל 3 קחלתה לשכלה תטרב אין חולקים , אפילו לא בעלה הרופא שאינו מתייגע להטיל בה דופי ו להכפישה , מתוארת המכ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ