ב. רכיבי מוטיב האכילה והערכותם בדינאמיקות תמטית וקומפוזיציונית שיטתיות ואקספרסיביות

כאמור , הדינאמיקה הקומפוזיציונית מקבצת את רכיבי "האכילה החיובית" ואת רכיבי "האכילה השלילית" בשתי קבוצות נפרדות על פני רצף הטקסט . פותחת קבוצת רכיבי "האכילה השלילית" ובכל רכיביה קשורים הרופא ודי נה בלבד , באורח ישיר או באורח עקיף , כמובא להלן : ( 1 עמי תס"ט : "ואפילו האחות הראשית , אשת כבת ארבעים , יחסנית צנומה וחוורית כחמץ ששונאה את הכל , החולים כרופאים , חוץ אולי מן cna שחייה 7 ג 7 ע 7 ת מל 7 ח 7 ת " ( ההדגשות הן שלי - מכאן ועד תום הספר . ( האחות הראשית שהיא מטונימית ( בעלת שיור ) לרופא ו לאחות די נה על-פי מקצועה , שונאת אפילו אכילה רגילה , להוציא קפה שחור ועוגות מלוחות . אף הקשר שבין אלמנטים אלה של אכילה ובין דמות כה דוחה ומעוררת סלידה , משייר את הרכיב לקבוצת רכיבי "האכילה השלילית . " ( 2 עמי ת"ע : ... " יום אחד אחר הצהרים י צאתי- מח -ר 7 הא 7 נל . " היציאה מחדר האוכל ( בניגוד לכניסה לחדר האוכל מתור כוונת אכילה ) מקשרת את הרכיב לרכיבי "האכילה השלילית . דבר זה לעצמו אולי לא היה בו כדי לציין משמעות , אר בהצטרפותו לאחרים ראוי למנות גם אותו . ( 3 עמי ת"ע : ... " ואם נמהר נכנס לבית ו / קה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ