ב. הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב האכילה בסיפור: "הרופא וגרושתו"