ד. המגמה בהחלת "המתוד הדיאכרוני" על מוטיבים הבאים בסיפוריו של ש"י עגנון

בפרקים הבאים , יוחל המתוד הדיאכרוני על כמה מסיפוריו של ש"י עגנון . כמו כן תתוארנה בסופו של כל פרק-דיון , תופעות נוספות בדינאמיקה של ovpoa של אותה היצירה העומדת לדיון , שאינן קשורות אמנם במישרין במוטיבים הנידונים , אולם יש בתאורן כדי לתרום להארה ולהטעמה של מודעות המחבר המובלע שביצירות עגנון לסגולות הדינאמיות של המדיום הלשוני ולאפני ניצולן לצרכי מטרות אסתטיות מגוונות . משני טעמים מרכזים נבחרו יצירותיו של ש"י עגנון לצורך החלת המתוד : ( 1 שימוש יעיל במתוד , אפשרי כמובן בטקסטים שבהם הטקסטורה ( מירקם הלשון ) משוכללת ומחושבת היטב , והיא מנצלת את עושר האפשרויות הטמונות בתכונותיו הדי נאמיות של המדיום הלשוני . המחקרים הרבים שנעשו ביצירותיו של עגנון , הצביעו על מודעותו הגבוהה של המחבר המובלע שבהן לתכונות המדיום ולאפשרויות רתימתן לצרכים אסתטיים . מודעות זו באה לידי ביטוי בעיקר בשימוש מכוון ומגמתי במלים ובצרופי לשון ייפעוטי-ערך" ו"שוליים" כביכול , תוך ניצול מירבי של התכונות הדי נאמיות של המדיום , למען הרחבת קשת-המשמעויות של הטקסט . מאחר שדינאמיקה טקסטואלית שיטתית ומגמתית מבחינה אסתטית אינה ניתנת למ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ