ב. מחולשות השדה: כפל המשמעות הכרוך במונח "מוטיב" וליקויים בכמה מהגדרות המוטיב

קודם הצגת המתוד נעמוד בקצרה על שתיים מבעיות השדה : ( 1 למרות מספרם הרב של מחקרים הדנים במוטיבים שביצירות ספרות שונות ומגוונות , ממעט מחקר הספרות להעלות בכתב את ה גדרת המוטיב . כמדומה , משוכנעים בעלי הדברים כי הגדרת המוטיב ידועה ומקובלת על הכל ואין כל טעם לשוב ולנסחה בפתח הכתוב . אולם , הבדיקה העלתה כי הרושם שהמושג מוטיב משמש אצל הכל באותה משמעות , הוא רושם מוטעה . לאמיתו של דבר יש למוטיב , לפחות שתי משמעויות שונות בתכלית בביקורת הספרות : א ) המשמעות הרווחת ביותר : יחידה בטקסט ( תמו נה או ס יטואציה או יסוד אחד כגון עצם , צבע או סיפרה ) החוזרת ונישנת באותה יצירה מספר פעמים ניכר , והיא בעלת אותה משמעות יסוד בכל היקרויותיה השונות , ומשמעות זו אינה מותנית במקומן על פני רצף הטקסט , ומעמדן של כל היחידות הוא מעמד של "שלם רב חלקים" בעל משמעות מוגדרת . גם אם הניסוחים משתנים מעט ממחקר אחד למשנהו , נמצאת כוונת יסוד זאת אצל כולם . ב ) הגדרה שונה ל גמרי למוטיב מקובלת על הפורמליסטים הרוסיים ואת ניסוחה נמצא אצל תומשבסקי : " The theme of irredecible part of a work is called the motif : each Q sentence ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ