א. המתוד ה"סינכרוני" המקובל לבחינת מוטיבים, מגבלותיו, והצורך בהעמדת מתוד "דיאכרוני" משלים

מחקר זה מבקש להעמיד מתוד המיועד למעקב שיטתי אחר תהליכים דינאמים ( תהליכי השתנות לסוגיהם ) במוטיבים ( שניתן לכנותם : מערכות רכיבים מוטיביות , מטעמים שיועלו בהמשך ) שביצירות ספרות לסוגיהן , לאבחן ולנסח את הפונקציות האסתטיות שבאותם תהליכים דינאמים . חלקו הגדול של המחקר מוקדש להחלת המתוד האמור על מוטיבים שבמבחר מיצירות ש"י עגנון , המביאה לחשיפת אופים ותיפקודיהם האסתטים של התהליכים הדינאמים הפועלים בהם . ביקורת הספרות מרבה , ועדייו היא מרבה , לדון במוטיבים שביצירות ספרות ספציפיות . אולם , במרבית המקרים , הפרשן ממקד את התענינותו במשמעות ה"כולית , " הסופית , העולה מן המוטיב , אותה הוא מאתר מתוך תצפית " סינכרונית" בכל רכיבי ( היקרויות ) המוטיב , ותפישתם הסימולטנית כיישלם . " אולם , העיון "הסינכרוני" במוטיבים , נמנע מלבחון את רכיבי המוטיב העומד לדיון במהלך פיזורם לאורך רצף היצירה : הוא אינו חוקר את השינויים החלים במרחקים המפרידים בין הרכיבים במהלך בואם לאורך הרצף , וממילא אינו דן באופיה ובסוגה עול תפוצתם ביצירה ; ועוד הוא מונע עצמו מלבחון את השינויים החלים ברכיבי המוטיב ( או בהקשרים בהם הם באים...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ