א. מבוא: הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית שבפן "הדיאכרוני" של מוטיבים והמתוד הדיאכרוני לבחינתן