תוכן הענינים

עמוד פרק אי - מבוא : הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית שבפן " הדיאכרוני" עול מוטיבים והמתוד "הדיאכרוני" לבחינתן . א . המתוד "הסינכרוני" המקובל לבחינת מוטיבים , מגבלותיו , והצורך בהעמדת מתוד "דיאכרוני" משלים . 5 ב . מחולשות השדה : כפל המשמעות הכרוך במונח "מוטיב" וליקויים בכמה מהגדרות המוטיב 8 ג . המתוד "הדיאכרוני" לעיון שיטתי בדי נאמיקה התמטית ובדינאמיקת הקומפוזיציונית שבפן " הדיאכרוני" של מוטיבים 12 __ ד . המגמה בהחלת המתוד "הדיאכרוני" על מוטיבים הנתונים בסיפוריו של ש"י עגנון 20 פרק בי - הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב האכילה בסיפור : "הרופא וגרושתו . " א . הדינאמיקה התמטית השיטתית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתית שבמוטיב האכילה ומשמען 22 _ _ ב . רכיבי מוטיב האכילה והערכותם בדינאמיקות תמטית וקומפוזיציונית שיטתיות ואקספרסיביות 25 __ ג . . 1 ג- האנלוגיה הניגודית בין הדמויות הקשורות ב"אכילה שלילית" ( הרופא ודינה ) לבין הדמויות הקשורות ב"אכילה חיובית , " ומשמעה 31  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ