רשימת מקורות

מבוא ברכט ברטולט , "אמא קוראד וילדיה , " שלושה מחזות , תרגם שמעון זנדבנק , עם עובד , תל אביב 1987 ארתורו אוי , תרגם אברהם עוז , בית צבי , רמת גן , 1998 גולדברג לאה , "בעלת הארמון , " מחזות גנוזים וידועים , ספרית פועלים , תל אביב 2011 גרינברג אורי צבי , "רחובות הנהר , " שוקן , ירושלים ותל אביב 1968 , פרידריך דירנמט , '' הפיסיקאים , " מגרמנית זאב ורדי , אור עם " ביקור הגברת הזקנה , " תרגום טובה קשת , אור עם הוכהות רולף , "ממלא המקום , " תרגם יהודה עמיחי , שוקן , ירושלים ותל אביב , 1965 " החיילים ( "Soldiers , Necrology on Geneva " , 1967 ) Rolf Hochhuth , "Soldaten " , Rowothlt , , " Hamburg , 1967 הותורן , "אות השני , " תרגם רב יחיאלי , עם עובד , תל אביב תש"י ויס פטר , "החקורה על אושוויץ , " תרגמה עדנה קורנפלד , אור עם יונסקו יוג'ין , "הקרנפים , " תרגום חיה ומיכאל אדם , אור עם " הכיסאות , " תרגום חיה ומיכאל ארם , אור-עם לרנר מוטי , "קסטנר , " אור-עם מגד אהרן , "חנה סנש , " הקיבוץ המאוחר 1958 מילר ארתור , "כולם היו בני , " תרגום טובה רשת , אור-עם " תקרית בוישי , " תרגום טובה דשת , אור-עם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד