קראו בכותר - המאה החצויה : ממודרניזם לפוסט-מודרניזם - כרך שני - מוניזם ופלורליזם