הערות

הערות למבוא . 1 ביבליוגרפיה מפורטת ותוספת דיון במחזאות השואה בעברית ראו בספרו של בךעמי פיינגולד " . השואה בדרמה העברית , " הקיבוץ המאוחד , תל אביב , תש"ן , . 1989 . 2 לתוספת הארה של הנושא ספרות שואה בעברית בכללותה , ראו חנה יעה , "סיפורת השואה בעברית , " עקד , תל-אביב , תשמ"א , ; 1980 ספרה "השואה בשירת דור המדינה , " עקד , תל אביב , תשמ"ד , ; 1984 והערך שכתבה "השואה בספרות העברית , " האנציקלופדיה של השואה , ספרית פועלים . . 3 דיון במושגי היסוד המשמשים בסיס להבחנות בחלק זה — סמל , אלגוריה ועוד , ראו בספרי "דרכים בפרשנות החדשה , " אוניברסיטת בר-אילן , תש"ן , ; 1990 וכן במבוא לאנתולוגיה שירת השואה בעברית , בעריכת נתן גרוס , איתמר יעוז קסט ורינה קלינוב , הקיבוץ המאוחד , תשל"ד , . 1974 . 4 על ההיסטוריה האירופית כרקע לשואה ראו יעקב טלמון , "בעידן האלימות , " עם עובר , תל אביב , תשל"ה , ; 1975 על אסכולת פרנקפורט ואופן תפיסתה את תרבות אירופה אחרי אושוויץ , ראו אשר סילפן , "פילוסופים מול פני השואה , " מורן הפקות , תל אביב , תש"ן , . 1990 . 5 דיון כולל בבעיות של מלחמה וספרות ראו בספרו של אברהם ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד