פרק שני: הרומנים "מיכאל שלי", "מנוחה נכונה"

א . הפנמה מדעת ההתבוננות ביצירות בעלות אופי מופנם עשויה לסייע בעקיפין לטענה כי הטיפוסיות של האמן היא הקובעת אה צביון יצירתו . אף שאין המפרש של השיר המופנם חייב לבחון בחינה טיפולוגית את היוצר , הוא עשוי להניח כי קיים קשר סיבתי בין נפש המשורר לצביון שירו . אולם כמו בעת השימוש בכלים פסיכואנליטיים בניתוח יצירות , כך גם בשימוש בדגמים משל הפסיכולוג קרל גוסטב יונג , ניתן לקשור גילויים מסוימים ביצירה להתוודעות האמן לתורות המעמקים . כשם שארתור מילר מסתייע בדגמים מתורת פרויד בעיצוב מחזהו "מותו של סוכן , " כך יכול משורר או מספר להיעזר בהבחנות על פי יונג ולעשותן נקודת מוצא לכתיבתו . התואם המדהים בעקביותו בין "מיכאל שלי" ובין תורת טיפוסי הגישה האקסטרוברטיים אינטרוברטיים , עשוי להיות תולדה לא של מבנה הנפש של הסופר , אלא של היכרות מדעת עם תורת יונג . מאחר שהרומן "מיכאל שלי" כתוב בגוף ראשון , כאשר המדברת היא אישה , הרי מלכתחילה ברור , כי אין לפנינו יצירה של וידוי מובהק של סופר וכי המספר מפעיל בהכרח טכניקה של התבוננות . אין זה מונע כניסתם של יסודות וידויים ליצירה " ) מאדאם בובארי זה אני , " כאמת , או כ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד