פרק שביעי: "גירושים מאוחרים"

א . נתיב כפול הרומן "גירושים מאוחרים" של א . ב . יהושע , ניצב לפני הקורא בלבושו הפוליפוני המובהק . שלשלת דורות , נכד , אב , אם , סבא וסבתא מדברים כל אחד בלשונם . מוסיף אליהם הצטרפויות פנים משפחתיות וחוץ משפחתיות . תשעת פרקי הספר מוגשים מפיהם של תשעה מדברים בעלי זהות נבדלת , נפשית ולשונית . בתוך המונולוגים , שהם תערובת של סוגי דיבור שונים , ישיר , עקיף , חוקי , פרוע ונשלט , אף מסתעפים הדברים לשירה ולפרוזה , מלים ומשפטים מובלטים בגורלם בהקבלה לאותיות רגילות . רב קוליות זו נבדלת מאותה פוליפוניות , שיצאו לה מוניטין בניסוחיו של באחטין המתארים את כתיבתו של דוסטוייבסקי , בנטייתה להמחשה . הקולות השונים של יהושע אינם עוסקים בניסוחים של אידיאות , או בהתפלספות לשמה . גם הווייתם המופשטת מוצגת מתוך הקשרים מעניינים , מעשים , עלילות . אפילו אסא ההיסטוריון נתפס דרך הרצאתו , הממחישה ומציירת אנרכיסטים ומעשיהם . התיזה שאותה הוא מבקש לגלות , קפיצות דרך בהיסטוריה וחוקיותן , מודגשת כהצגה של תוכנית פעולה . המעשיות שבהגשמה , תוכנית חיים , מזדקרות כעיקר , בצד חיפוש הרעיון ותוכנו . גם השיחות של דינה קמינקא עם "...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד