פרק חמישי: המאהב - פריצות טאבו

א . התחום הארוטי והלאומי סיפורי א . ב . יהושע מרבים בתיאור דרכי התנהגות שאינן עולות בקנה אחד עם המקובל . תושבי יתיר מצטרפים למעשה הנבלה של הורדת רכבת ממסילתה . הצופה שהופקד על שמירת היערות נותן יד , למעשה , להצתת היער . ברומן "המאהב" בולטות פריצות האסור במישור היחסים שבינו לבינה . אדם , הבעל , מביא מאהב לאשתו שיגור עמם בביתם . אדם בועל את טלי , חברתה הקטינה של בתו . נעים הנער הערבי בועל את דאפי , בתו של אדם . קיים שוני באופן הצגתן של שלוש פריצות הטאבו . שתי הראשונות מופיעות ללא תיאור דרכי תגובה , כמו הזדעזעות , שאט נפש וכיוצא באלה . ואילו הפריצה השלישית , על אף שהמפתה היא בסופו של דבר הנערה היהודייה , מלווה בסערה המשפחתית , המגייסת כולה לזעזוע ולתגובה . יש להניח כי מטרת המסופר היא ליצור רטט בתודעת הקורא , כדי להפנותה לאפיק מסוים . אלא ששתי פריצות הטאבו הראשונות מובטחת להן התמיהה שתבוא כתגובה פנימית של הקורא , ואילו את התגובה השלישית חייב המספר להבטיח על ידי ציור תגובה בגוף הרומן . פריצת איסור מקובל על הכלל מצויה גם בתחום הלאומי . המאהב עורק מן הצבא בעת מלחמה . המאהב שותף גם לעבירה של י...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד