פרק רביעי: הנוסח הסמלני - "תרדמת היום", "המפקד האחרון" ו"שתיקה נמשכת והולכת של משורר"

א , תרדמה ופעולה המעבר הברור מאלגוריה במעמד אדנותי בסיפורי א . ב . יהושע לסמלנות , כגורם ראשי בעיצוב הכתוב , מתחולל בסיפור "תרדמת היום . " הסיפור "מסע הערב של יתיר , " שכבר נצטרפו אליו נטיות של הסמלה והתבוננות בתופעה הנפשית , במקום בתופעה הרוחנית המטפיזית , שייך עדיין לנוסח האלגורי בכתיבתו . ההתוודעות של הקורא אל סיפורם של אדון קנאות , ברדון וזיוה , עשויה להיות שלמה , כדין כל היכרות עם יצירה אלגורית מפוענחת , מה שאין כן סיפורם של הישנים בצהריים . קשה הרבה יותר לפענח סודו של סיפור זה . עדיין עניין לנו בסיפור דו ממדי . הכתיבה היא סמלנית , לאמור מניחה קיומו של רובד משמעותי נוסף . הטענה כאילו עוסק כאן יהושע באבסורדי בלבד , אינה נכונה . היציקה של הבטון צריכה להיתפס במסגרת המשמעות החבויה של סיפור המעשה , ולא במישור הגלוי לעין . יהושע אינו כותב סיפור שמטרתו לצייר דליי בטון ופועלים ביום גשם . אולם המשוואה המדויקת בין גלוי לנעלם , הקיימת ביחס לכל המרכיבים של הסיפור "מות הזקן" וביחס לחלק נכבד ממרכיביו של הסיפור על יתיר , נעלמת עתה . הידיעה וההתמצאות של קורא הסיפור "תרדמת היום" תהיינה בהכרח בלתי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד