פרק שלישי: הנוסח האלגורי "מות הזקן", "מסע הערב של יתיר", "חתונתה של גליה", "לילה במאי" ו"טיפולים אחרונים"

א . מוקדם ומאוחר סיפוריו של יהושע לובשים , במבט עין ראשון , לבוש חדש במעבר מ"מות הזקן" "ל מול היערות . " המחבר עצמו מציג את השינוי כתוספת של ריאליה . בנוסף לריאליה הנפשית או הפסיכולוגית , שהייתה קיימת לדבריו גם בסיפורים המוקדמים , היתוספה במאוחרים מציאות של זמן ומקום . שניים ממבקריהם החריפים של הסיפורים הראשונים תקפו בהם את ההתרחקות מן האמת האנושית . האלגוריה שבהם , הבאה במקום ההתייחסות המנומקת לאירועים , היא שקיפחה את ההישג האמנותי של הסופר . גם א . ב . יהושע מדבר בגנותה של האלגוריה . עדיפות הוא נותן — לסיפור הריאליסטי . צ'כוב עדיף בעיניו על פני קפקא . אך , את עצמו אין הוא רואה כריאליסט . "אצל צ'כוב , שהוא הדוגמא המובהקת של ריאליזם בספרות , כל גיבור מצוי בקונטכסט המלא שלו . אתה יכול לדעת מנין הוא צמח , למה הוא שואף . הגיבור שלי מבודד . " משום יחס ההעדפה של הנוסח הריאליסטי מנסה יהושע לשנות את כתיבתו המאוחרת . ההתייחסות השלילית למה שנתפס על ידי הכותב כאלגוריה היא המכוונת תהליכי ברירה ושינוי בהמשך דרכו של המספר . הסיפור "מות הזקן" נדחה מקובץ הסיפורים הכולל "סיפורים . " המוטו , שיש בו כדי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד