פרק שביעי: יעקב שבתאי - ראשית הדברים ואחריתם

א . שקיעה והתפוררות במוטיבים ראשיים קובץ הסיפורים של יעקב שבתאי "הדוד פרץ ממריא" והרומן שלו "זיכרון דברים" מציבים חידלון וכלייה כסימני היכר של העלילות ושל חיי הגיבורים המצוירים בהם . ההתאבדות תופסת מקום ראשי ברומן , והיא מופיעה גם בסיפורים כמו "מודל" ו"הדוד פרץ ממריא . " ברומן נסמכו מות האב והתאבדות הבן זה לזו , מרחק של תשעה חודשים בלבד מפריד בין שני האירועים . "אביו של גולדמן מת באחד באפריל , ואילו גולדמן התאבד באחד בינואר" " ) זיכרון דברים , " עמ' . ( 7 בסיפורים נקשרים כמעט כל האירועים בשקיעת הדמויות המופיעות בהם . הסיפור שבו ננעל הקובץ אופייני לרובם המכריע של הסיפורים , בהצבת ה"הסתלקות" כמוטיב ראשי . גם סיום הסיפור אופייני לנימת הדברים כולם : " וכך היה כתוב שם בכתב — ידה של הסבתא : יאהר צייט פין טאטע 16 — ל"ז טוג אין תמוז יאהר צייט פין די מאמע 10 — ל"ז טוג אין אלול יאהר צייט פין אהרון - ל"ז יום ד' בחנוכה . אימצתי את זיכרוני כדי להיזכר מה היה יום מותה , ולא זכרתי אלא שהיה זה יום קר ומעונן" " ) הסתלקות , " 'הדוד פרץ ממריא , ' עמ' . ( 194 המוות אינו מרכז ההתרחשויות שבו מתמקדות היצירות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד