פרק שישי: עמליה כהנא־כרמון - פמיניזם דיאלוגי

א . הקובץ "בכפיפה אחת , " נשים במצוקה הסיפור הראשון "בכפיפה אחת , " שעל שמו נקרא הקובץ כולו , שבו שבעה עשר סיפורים , נשמע מפיו של מספר ולא מספרת . המספר כבר שרת בצבא המדינה , ביחד עם חברו תיאו , שהיה נער רחוב , יתום מאמו . השניים למדו יחד . תיאו בכיתה גבוהה יותר . הסיפור מזמן במחיצה אחת את תיאו ואת ברונו שותף למגורים , את האני המספר ואמו . בנוסף להם אלמנה וכלתה בשם אריקה ועוד דודה בשם בלזם , הסיפור סינאופטי , מאחד זמנים ומקומות אבל רובו ככולו בזמן הווה באחדות המקום , הזמן והעלילה שהיא מצומצמת בהיקפה . רשות הדיבור ניתנת לכולם . נפתח פתח להתמצאות בהווי זעיר בורגני , מנקודת ראות נשיית אגב שיח ושיג בעיר קטנה מחוץ לארץ ישראל , ככל הנראה באנגליה . העיר מצטיירת בפרטים , מבלי לזהותה בשמה . מזווית ראייה פמיניסטית מתגלה מצוקה קשה של שתי נשים , מבוגרת וצעירה , סגורות במעגל חברתי וכלכלי שאין בו פרצות למנוסה . גואלת . קובץ הסיפורים כולל את יצירותיה הראשונות של הסופרת ואת המשכן עד לשנת תשל , א" . 1971 השקפות פמיניסטיות נראות בסיפור בצורה מתונה , שיח ושיג משותף בכפיפה אחה , של גברים ונשים , מבלי שצד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד