פרק חמישי: "רחוב הטומוז'נה"

א . דברי שבח ספרו של יצחק אורפז "רחוב הטומוז'נה" זכה מייד עם הופעתו לקבלת פנים נלהבת . עוד בטרם ראה הספר אור העריך דן מירון את הסיפורים הכלולים בו כמעולים וכמזוקקים ביותר שבין סיפורי אורפז . מנחם פרי אף הרחיק לכת יותר מדן מירון בציינו כי הסיפורים הם בעיניו מן היצירות המעניינות ביותר של הספרות העברית בעשור האחרון . כמו מירון טען : "הם גם ללא ספק , בעיני , הדברים הטובים ביותר שכתב יצחק אורפז . " יוסף אורן , מבקר חריף של יצירות אורפז , מפקיע לטובה את סיפוריו אלה ורואה בהם פריצת דרך לנוסח הבעה ראוי לשבח . גם אלכס זהבי מדבר טובות על הסיפורים , אף שהוא מגדירם כבסיס לספר רחב ושלם יותר . בריאיון עם אורפז משבח המראיין , משה דור , את הסיפורים ומדבר בם נכבדות . דא עקא , מדברי ההלל ליצירה האחרונה משתמעים , ואף נאמרים במפורש , דברי קטרוג כנגד היצירות שקדמו לה . אצל מירון ואצל אורן מגונה הכתיבה הסמלנית והאוניברסלית שבה נהג אורפז בהשוואה לסיפוריו האחרונים הנתפסים כריאליסטיים וכנדרשים לממש שבמציאות . ניתן לכפור בשלילה על יסוד של סמלנות ואוניברסליות , שכן השאלה איננה מהו צביון ההבעה שבוחר בו האמן , אלא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד