פרק שמיני: בנימין תמוז

א . "שבתות בדד" כמה מתכונות היסוד המציינות את הרומנים ואת הסיפורים של בנימין תמוז מצויות , ואף מתבלטות , כבר במחרוזת סיפוריו הראשונה "חולות הזהב . " הגיבור של תמוז הוא בעל תמורות מרחיקות לכת בחזותו . הוא נשקף אלינו בגילויו השונים : ילדות " ) חולות הזהב , ( " נערות " ) גן נעול , ( " בגרות ומעבר לזה " ) סיפור אנטון הארמני . ( " לייחודו האישי יש ומצטרף רובד ארכיטיפי , טרנספרסונלי " ) יעקב . ( " תמוז אף מעצב דיוקן , המשתנה תוך כדי מעבר מיצירה אחת לשנייה , במסגרתה של טרילוגיה " ) חיי אליקום , " "בסוף מערב , " "אליקום : ספר ההזיות . ( " אם המדובר בדמויות משניות וגיבורי לוואי , הרי מפליג תמוז בציורם של דיוקנאות הלקוחים ממעמדות שונים , לאומים נבדלים : יהודים וערבים , ממרכז החיים ומשוליהם . יש ונדמה בי תמוז כאילו מבקש להתנסות בדרך עיצוב של גיבורים זרים ומשונים , הרחוקים זה מזה מרחק רב . אולם מצוי קו המאחד חלק נכבד מבין הגיבורים של תמוז והוא התימהוניות שלהם . עניין לנו בגיבור יוצא דופן , שאינו זר מוחלט ושלא ביטל לחלוטין את קשריו החברתיים , אדרבא , שרוי הוא תדיר בניסיון למצוא לעצמו מסגרת של שייכו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד