פרק חמישי: דוד שחר - בעקבות הזיכרון החי

א . בכוח הזיכרון " ורק אז נזכרתי בו . לא טרחתי להיזכר . הזיכרון עלה פתאום מאליו . [ ... 1 משהו מאותם ימים בבית החולים העליתי כבר בסיפור 'ברוריה , ' שנכלל בקובץ סיפורי הראשון 'על החלומות , ' ואל אותם ימים עתיד אני עוד לחזור . כרגע איני מבקש אלא להדגיש את התדהמה שמלאתני עם היזכרותי בנסיבות היכרותנו" " ) היום ההוא , " 'שפמו של האפיפיור , ' עמ' . ( 202 הזיכרונות מופיעים , בסיפורים הקצרים וביומנים של דוד שחר , במקורותיו של המסופר . רצף המעשים , דמויות הגיבורים , האני המספר — מקורם בהיזכרות . מה שעולה ובוקע מן העבר , דרך הזיכרון האישי , הוא המניע של הכתובים . הכתיבה היא כאילו מימושו של העבר הנצור במעמקי הנפש . "מראהו של יואל העולה לפתע מתוך הריקנות הצהובה של חול המדבר החורק כהתגלמות מוחשית של עבר חלף ונקבר במעמקי הזמן תחת כל שכבות שלושים השנה , הציפני באחת בתחושה נפלאה של זכר אחד הימים היפים ביותר מימי ילדותי , היום בו ראיתי לראשונה את היינריך ריינהולד שבא לשכור את חדר הכביסה בפינת החצר שלנו כדי לגור בו" " ) סוכן הוד מלכותו , " עמ' . ( 12 הזמן מושווה לשכבות הקרקע בממשותן . הוא נעלם , אך נשמר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד