פרק שישי: במצור - "על בריח"

א . מחזה חידתי מחזהו הראשון של אהרן אפלפלד , "על בריח , " הופיע ב"ספר יצחק בקון" ( אהרן קומם , עורך , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב , באר שבע , תשנ . ( 1992 ב" המחזה הוא בעל חשיבות רבה משום היותו נדבך בעל ייחוד תוכני וז'נארי גם יחד , שהיתוסף למכלול היצירה של כותבו . לפי שעה עניין לנו במחזה כתוב , שלא הוצג עדיין . אולם יש להניח כי המחזה יוצג והצד הבימתי יוסיף לטקסט שבכתב רובד חווייתי ופרשני בעל ערך רב . במתכונתו הנוכחית בולט ביותר אופיו החידתי , המודרניסטי , של "על בריח , " כאשר השם מעיד לא רק על התרחשויות הנעולות בפני עיניים צופיות מבחוץ , אלא גם על חידתיות כוללת . אכן , הפגישה עם היצירה , מראשיתה ועד תומה , היא בסימן של סוד רודף סוד , תעלומה על גבי תעלומה . מתברר כי אין להחיל על יצירה זו של אפלפלד את החוקיות של הדרמה הקלסית , שאחד מסימניה המובהקים היא ההתוועדות של הגיבור הראשי , לרבות הנפשות הפועלות לידו , לפשר ההתרחשויות שבמהלך העלילה . הסיום , הטוב או העגום , מתיר בין השאר גם סבך של מסתורין , שמקורו , מלכתחילה , באי התמצאות של הדמויות העיקריות בטעמי המעשים המתחוללים סביב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד