פרק שני: מן השואה ואליה, הסיפורים הקצרים

א . הרקע של הסיפורים דרך נאותה לסיווג סיפוריו הקצרים של אפלפלד היא מתוך היאחזות בתקופה ובזירה . מאחר שהמאורע המכריע בסיפוריו של בעל "עשן" היא השואה , ראוי לראות בה קנה מידה לחלוקת הסיפורים . מזווית ראייה זו יש מקום לדבר על סיפורים של טרום השואה , של עידךהשואה , של מיד לאחר השואה , של לאחר השואה , ושל מרחק מן השואה . באשר לזירת ההתרחשות יש להבחין בין סיפורים שרקעם הגולה , ואלה שךקעם מדינת ישראל . "זמן" ו"מקום" ניתנים לקשירה אצל אפלפלד . ךקעם האדנותי של סיפורי טרום השואה ומיד לאחר השואה היא הגולה . הסיפורים שזמנם מרחק של דור או פחות מזה מהשואה — ךקעם האדנותי הגולה וישראל . הסיפורים שאין בהם זיהוי של תקופתם המדויקת , יש מהם שזירתם הגולה ויש מהם שזירתם ישראל . בדיקה מפורטת של הסיפורים בהתאם לקריטריונים אלה מלמדת , שגם אם רואים באפלפלד את מספר השואה , העידן שלאחר השואה והתקופה של בטרם השואה מצויות במוקד הסתכלותו . ההתייצבות החזיתית כנגד מראות מהשואה היא מצומצמת ביותר . באשר לזירה , הגולה היא המכרעת בסיפוריו . גם הסיפורים שזירתם בישראל עוסקים בדמויות שחותם הגולה טבוע בפניהן , מעצב את חוויותי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד