פרק ראשון: לשון המראות

א . מלות חותם " מראות" היא מלת חותם ביצירתו של אהרן אפלפלד , תדירותה משתנית מקובץ סיפורים אחד למשנהו . ברם , אין ספק , כי המספר נזקק לה , אם ברבים ואם ביחיד " ) מראה , ( " במכוון , כדי להעיד באמצעותה על מהות יצירתו . אף על פי שרק בסיפור אחד " ) גונב מראות ( " מופיעה המלה ככינוי ובכותרת , היא זוכה למעמד של מלה אדנותית גם בסיפורים , שבהם היא שזורה בגוף המעשים . כמו כל מלה , שהשימוש בה מרובה , מתגוונים ומשתנים מובניה . בכל מקום שבו מופיעות המלים "מראות" או "מראה , " מתלווית אליהן משמעות שיש בה מצביון הקטע , הפרק או הסיפור שבמסגרתם הן משובצות . אולם למרות שינויי גוון דקים ניתן לחלק משמעויות אלו לשתיים . "מראות" — מתוך שימוש של שגרה , שעניינו ההתגלות החיצונית בזמן הווה של חפץ , בעל חיים , נוף או אדם . "מראות" — מתוך שימוש מועצם , המעניק למלה עומק מיסטי מטפיזי , כמו במקורה התנ"כי . במקרה השני תתקשר המלה לזמן עבר , להתרשמויות שהיו וחלפו , המופיעות כזיכרון או כחלום . המשמעות הראשונה חלה על משפטים כמו : "ושוב ניסתה להעביר את עיניה דרך הזגוגית המהובלת , ללכוד את המראות המתחמקים" ( עשן , עמי , ( ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד