פרק שישי: זיכרון השואה יונת ואלכסנדר סנד - הניסיון הנוסף, א. ב. יהושע - מר מאני, שמאי גולן - ואם אתה מוכרח לאהוב

א . הניסיון הנוסף ספק אם קיימת הגדרה של רומן הנקבעת על פי משקלם של היסודות ה"נשיים" שבו . אין זו שאלה של זהות הכותב שי היצירה . אף לא של הנושא , או רקמת המוטיבים . המדובר הוא בבחירת הכלים הפסיכולוגיים והאמנותיים . ההתבוננות בעולם ברומן כזה תהיה מתוך זווית ראייתה של אישה . אמצעי העיצוב תהיה בהם מן הרכות והחתירה לנעימות . בבחירת הדימויים תכריע הנטייה לצד הענוג . יצירה כזו לא תהיה משוללת גברים , או גבריות . ברם , מקומם יוקצה להם על פי נדיבות לבה של האישיות המרכזית בעלילה . לו הייתה קיימת הגדרה כזו , היה הרומן החדש של יונת ואלכסנדר סנד * הולם אותה להפליא . מבלי לקפח את חלקו של הסופר , שותפה של המספרת . ברי כי הפעם ידה של בת הזוג היא המכרעת . עניין לנו בניסיון להציב אישה על כל המשתמע מכך בלב החיבור . הסיפור איננו כתוב בגוף ראשון . אף על פי כן הוא בעל אופי וידויי מובהק , בכל הכרוך באורחות הבעתו . הרצאת הדברים פונה לעבר תודעתה של מרתה , גיבורת העלילה , במרבית שלביה . אנו צופים במתרחש בנפשה ללא הכנה , או התראה מוקדמות בפסוקי הרומן . המעבר להסתכלות בעולם בכלל ובאירועי חייה של מרתה בפרט , מתוך ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד