פרק ראשון: יצחק קצנלסון, אהרן מגד, יהושע סובול - הנעקדים

א . "במצבאה הראשית" יצחק קצנלסון שהה בגטו וארשה ושיכל שם את אשתו ושני ילדיו . לווארשה הגיע אחרי כיבוש לורד עיר מגוריו בידי הגרמנים . תעודה מזויפת שהעניקה לו אזרחות של הונדוראס הביאה הפסקה של "חסד , " תקופת שהייה לו ולבנו היחיד ששרר , במלון "פרובירנס , " שהפך לתחנת מעצר נאצית צרפתית לעצורים נתיני ארצות זרות . וזאת , בעיר ויטל שבצרפת . מוויטל נשלח למחנה מעצר בדרנסי בצרפת , ומשם יחד עם בנו לאושוויץ ; ושם נספו בשלושה במאי , . 1944 יצחק קצנלסון , משורר , מחזאי , סופר , מחנך ואיש מחתרת נאבק בעוז רוח באסונות שפקרו אותו . הוא ארגן תנועת התנגדות בגטו וארשה , הוא עסק בפעולה חינוכית ענפה שהקיפה ילדים ובני נוער , הוא התמיד בכתיבת יומנים , כתיבת שירים שהמפורסם שבהם הוא שירו ביידיש "קינה על העם היהודי שנהרג , " וכן כתב שני מחזות שנושאם השואה . "במצבאה הראשית" הוא המחזה שנכתבו ממנו שתי מערכות ולא הושלם , ובו מתייצב המחזאי פנים אל פנים לנוכח המנהיגות הנאצית . המחזה השני שקדם לו הוא אלגוריה היסטורית "חניבעל , " טרילוגיה ממנה הושלם רק החלק הראשון . " במצבאה הראשית" ( מלשון "צבא" כמו "במפקדה הראשית ( " מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד