פרק שני: רולף הוכהות - כתבי אישום

" מעדגל ; הכוכבים של ההיסטוריה היא ההידרה ... הרמתים אינם בדרנים . " ( רולף הוכהות , "חיילים ( " " ממלא המקום" א . הבחינה ההיסטורית והאמנותית " ממלא המקום , " מחזהו של רולף הוכהות , איננו יכול להימדד לפי קני מידה אמנותיים מקובלים , הוא נכתב לא רק כדי ליצור חוויה בימתית תיאטרלית , אלא כ"אני מאשים . " בחירת הצורה הספרותית הלמה את המשא אותו רצה לשאת הכותב באוזני העולם כולו . הוא בחר בדרמה מפני שבה עשויים הדברים , בעזרת התיאטרון החי , להדהד בקולם החזק , המאוים ביותר . מכאן , שהדיון בתוכן חייב להקדים , במקרה דנן , את בחינת הצורה . התכנים הם שקבעו בעיני רולף הוכהות , הצורות אינן אלא כלי שרת . המחבר הגרמני , ש"ממלא המקום" היא יצירתו המודפסת הראשונה , כותב מתוך תודעה של שליחות . אין המחזה פרי של השראה בלבד , אלא של מחקר ועיון רב . הוא מבוסס על פרטים ועל עובדות הקשורים בחקר השואה . גם הוויכוחים המרובים הניטשים מסביב למחזה הם במישור העובדתי . כי אכן , השמטת הבסיס ההיסטורי מהיצירה הייתה מחבלת בנשמתה ; כביכול הייתה מבטלת את Raison d ' etre n שלה . ברם , יוגד מראש שכבר במישור זה יש להבחין בין עיק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד