מבוא: ספרות של מצבים קיצוניים

" אסוננו כי נא בייהודו המעוגל לעומד לעינינו כלי נבואה ומשל . " ( א . צ . גרינברג ) " כל החולף הוא רק משל . " ( גתה ) א . צירוף טראומטי שואת יהודי אירופה קשורה במלחמת העולם השנייה . השמדת שישה מיליון יהודים , בגטאות ובמחנות ריכוז והשמדה , הייתה תוצאה ישירה של מטרות המלחמה של גרמניה הנאצית . כידוע , היטלר קבע שתי מטרות למלחמה שפתח נגד פולין באחד בספטמבר , 1939 האחת השגת "סדר חדש" באירופה ובעולם כולו תוך מתן הגמוניה לגרמניה הנאצית ולגזע הארי ; השנייה השמדת יהדות אירופה כצעד לקראת השמדת העם היהודי כולו . לקראת סוף המלחמה היה ניגוד אינטרסים בין שתי המטרות , היטלר נתן אותו משקל לעמידה האחרונה מול אויביו בשדה הקרב , ולהשמדת שארית יהודי אירופה שעדיין הייתה בידיו . שתי החוויות האיומות נקשרו זו בזו , שכן גם קובעי המדיניות ובראשם היטלר , וגם המבצעים האכזריים של שתי המטרות היו הנאצים ועוזריהם מבין האומות והממשלות ששיתפו עמם פעולה . בהונגריה התרחש הניסיון , כנראה בהדרכת הימלר , ואולי לא בידיעתו של הפיהרר , להעדיף סיוע מלחמתי , משאיות תמורת דם יהודי . הניסיון , כידוע , לא צלח . רק מפלת גרמניה וכניעת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד