בשער הספר

כרך שני מתוך הטרילוגיה שנועדה לבחון את המעבר ממודרניזם לפוסט מודרניזם במאה העשרים , שנחצתה על ידי המלחמה והשואה . וזאת , בכל הקשור לתמורות בצורות יסוד בספרות העברית ובעיון תומך בספרות העולמית . בכרך הראשון נבחנו שני סוגי מבע : מטא ריאליזם וריאליזם , כאופייניים לספרות שקדמה למלחמה ולשואה , וכמענה לרוח התקופה . בכרך הנוכחי נבחן הביטוי הספרותי שניתן למאבק במוניזם , פולחן השליט האחד , שכוחות ההרג והכפייה נמסרו בידיו והתוצאות ההרסניות שנגרמו בשל כך למין האנושי , לחירות הפרט ולמסכת ערכיו . בקוטב הנגדי מוצב הפלורליזם , שעניינו בהתוודעות לאדם בייחודו ובסגוליותו . מתרחק מפולחן העוצמה שמקורה בתאוות השלטון , מקדשת אה כל האמצעים . וזאת בצידוק גזעני , לאומני , בסולם ערכים מעוות מן הבחינה המוסרית של חמלה והיחס לזולת . רובו של הכרך השני מוקדש לפגיעה בעם היהודי , יותר מאשר בכל האומות שקיומן הועמד בסכנה , במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה , ובתוצאותיהן ההרסניות של שאיפות פוליטיות שתלטניות , אידיאולוגיות מעוותות , בלבוש מיתולוגי ובאמצעים רצחניים מן המשוכללים ביותר . המבוא של הכרך נדרש להגדרה של מצבים קיצו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד