המאה החצויה ממודרניזם לפוסט-מודרניזם

הקפרות ורוח התקופה מוניזם ופ 7 י ור 7 י יזם VVn ברזל ספרית פת 71 י ים הלל ברזל / המאה החצויה ; ממודרניזם לפוסט מודרניזם הספרות ורוח התקופה — תמורות בצורות יסוד כרך שני : מוניזם ופלורליזם המאה החצויה : ממודרניזם לפוסט מודרניזם הספרות ורוח התקופה — תמורות בצורות יסוד כרך שני : מוניזם ופלורליזם יוצא לאור בשיתוף קרן ישראל מץ וקרן ספרית יצחק קיוב הלל ברזל המאה החצויה : ממודרניזם לפוסט מודרניזם הספרות ורוח התקופה - תמורות בצורות יסוד כרך שני : מוניזם ופלורליזם עורך : ידידיה יצחקי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד