ח. אמת וטוב

. 7 עכשיו שניסינו לאשש את מעמד הערך של האדם , נצעד צעד נוסף ונעלה שאלה זו : מהו היחס בין זיקתו של האדם לעקרון האמת ובין הבעיה של הטוב ן בגבולות הזיקה שבין האדם לאמת אין אנו נתקלים במושג הטוב , י אנו מכונסים בתחום ההתבוננות האינטלקטואלית , והדבר האחד שאפשר לומר הוא שהאמת עצמה היא טוב , במובן זה שראוי שהיא תמומש . אבל כבר אמרנו בדיוננו לעיל בשאלת החירות , כי עקרון הטוב מוסיף תוכן מסוים על מה שכבר ישנו , י ! וא פועל לשינוי במעשים או לפחות בנקודת הראות , ואילו עקרון האמת אינו קורא לשינוי , ואפילו לא לשינוי של נקודת הראות' הואיל והוא רק הבהרה ( אכספלי קאציד ( . של היחס התודעתי שבין ההכרה למציאות . כלום נוכל לצעוד צעד נוסף ולייחד מקום לעקרון הטוב , נוסף על המקום שנועד לעקרון האמת ן האפשרות האחת הנראית פתוחה לפנינו היא להעמיד על זיקתו של עקרון הטוב לקיומו של האדם אף מעבר להיותו קוטב מצטרף לעקרון האמת . ערכיותו של האדם מתבססת על זיקתו לעקרון האמת , ואילו עקרון הטוב אפשר שהוא מציע לפנינו זווית ראייה נוספת , והיא שהאדם הוא יש שמן הראוי לקיימו , וזאת — בביסוס אחרון — משום זיקתו לעקרון האמת , ובב...  אל הספר
מוסד ביאליק