ז. מימוש

. 6 זוהי אפוא השאלה העומדת לפנינו לבירור : כלום אפשר להראות שמצוי עיקרון שממילא מובן שראוי הוא למימוש ? ובשאלה זו קשורה שאלה אחרת < מהן המסקנות הנובעות מכך לגבי ערכיותו של האדם י וזהו שיקול הדעת ההי פותיטי : אם אומנם מצויים ערכים שראוי לממש אותם , ואם הערך שמומש יש בו יותר ערכיות מאשר הערך שלא מומש , הרי תפקיד המימוש או ההגשמה שנועד לאדם מזקיק אותו לערכים . ועם שהוא מזקיק אותו לערכים , הריהו עושה את הערכים תלויים במובן מסוים בזיקתו זו אליהם , ועל רקע תלות הדדית זו נפתחת האפשרות להתבונן במעמד הערך של האדם . מניסוח היפותיטי זה נמצאנו למדים , שאם נבקש לבסס את מעמד הערך של האדם , לא נוכל לבססו אלא אם כן נחרוג אל מעבר לקיומו , כלומר נמצא את הקשר אל מה שהוא מהותי לאדם ואף על פי כן אינו משלו ואינו בתחומו הצר . נמצא , העניין הטעון בירור הוא אם יש יסוד לחריגה זו אל מעבר לתחומו הצר של האדם , כדי לבסס את מעמדו שלו . התשובה על שאלה זו תלויה בהצבעה על עיקרון אידיאלי שאינו היפויתיטי , כלומר שהיותו עיקרון מסתבר מעצם טיבו , ושבכוח טיבו הוא גם מעלה את האדם לרמת הערכים . מן הבירור שהתנהל לעיל בכיוונים ...  אל הספר
מוסד ביאליק