ד. רקע ותוקף

ואכן זה הדבר העיקרי המצריך בירור : האם תפיסה ( או שאלה ) העולה במסי בות היסטוריות ונפשיות מסוימות , נעשית תפיסה ( או שאלה ) היסטורית , משום זיקת עלייתה למסיבות היסטוריות ל נכון הוא שרעיון זה על ערכו של האדם כשלעצמו נתנסה במסיבות מסוימות , כפי שאנו למדים מן העובדה שאף רעיון זכויות האדם עלה במסיבות מסוימות— מסיבות רוחניות , חברתיות ופוליטיות . אף על פי כן , ההיסטוריות של התנסחות התפיסה ושל התנסחות השאלה המשמשת גרעין לאותה תפיסה אין פירושה כי התפיסה עצמה ובעיקר השאלה שעוררה תפיסה זו היסטוריות הן . גם התפיסות הקלאסיות וגם התפיסות הדתיות לא העלימו עין מסגולותיו המיוחדות של האדם ומערכו , אם בתורת בעל לוגוס , ואם בתורת בעל צלם אלוהים , אלא ששאלות אלה על מעמדו של האדם לא נדונו בנפרד משאלות אחרות . ההיסטוריות אפשר שהיא מתגלית בהתפרדות הקשרים בתוך התפיסה הכוללת של העולם , אבל ודאי שאינה מתגלית בעצם תשומת הלב לעניין הנדון . הרי בדרך כלל ההבדלים בין התקופות הם הבדלים בדגש המושם ביסודות השונים המרכיבים את תמונת העולם , ואין אלה הבדלים של העלאת רעיון כלשהו יש מאין . אפשר לומר שמטעמים היסטוריים רוכז...  אל הספר
מוסד ביאליק