8 ערך האדם

it המסקנה של הדיון על החירות בחינת זיקה לעקרונות , הביאה אותנו לראיית ההבדל שבין הזיקה לעקרון האמת ובין הזיקה לעקרון הטוב . אומנם במוכן מסוים עקרון האמת הוא גם בעל משמעות מוסרית , כדרך שאנו למדים מן התופעה של השקר , כשפגיעה בעקרון האמת היא תוף כדי כך גם פגיעה בערך מוסרי . אבל מהעברה זו של עקרון האמת לתחום המוםר , עדיין אין אנו לומדים כלום על מעמדו של האדם עצמו הן לגבי עקרון האמת והן לגבי עקרון המוסר . כללו של דבר : הדגשת עליונותו של עקרון האמת , עליונות התלויה בזיקתו המיוחדת לתודעה בתיפקודה , אינה מונעת הודייה בעקרונות אחרים , אלא שעקרונות אלה . אם הם קיימים , מן ההכרח שיהיה להם מעמד שונה לגבי האדם בעל התודעה , משיש לו לעקרון האמת .  אל הספר
מוסד ביאליק