ב. עיצוב

. 2 בדברינו אלה כבר עברנו לשלב הבא . ושוב עלינו לסכם , סיכום מכוון מתוך זווית הראייה של בעיית החירות , דברים שנאמרו לעיל על סגולותיו של האדם ועל יחסו למישור של הרוח . ננסח את העניין על דרך של אוטופיה : כשהאדם שרוי במצב האנושי ההתחלי שכבר משוקעת בו חירות של טירום , הריהו עומד לפני הכרעה , אם להישאר במצב כמו שהוא , או לעשות את הטיתם מצע ובסיס למתן דמות לאותו העתיד שהוא מטרמו , או בלשון אחר , לעשות את הטיתם לעיצוב . שהרי אפשר לומר' שכל זמן שאנו שרויים במישור של המציאות האנושית העובדתית , הטיתם עצמו הוא מעין אבטומאטיות במישור של מציאות זו . כשם שיש אבטומאטיות טבעית בהליכה עם המאורעות הנמשכים אל העתיה כך יש אבטומאטיות 'טבעית מלאכותית' כביכול בטירום של תעתיד , שהרי העוצמה המטרמת , כלומר התודעה , נתונה מלכתחילה ואינה מופעלת במכוון . על כן כבר במישור האנושי העובדתי עולה לפני האדם שאלת ההכרעה , אם יכריע למובת המצב האנושי כמו שהוא , כאילו היה מצב זה גם עובדה גם הערך הראוי , או שמא לא יסתפק במצב האנושי ההתחלי ויעשהו נלןודת מוצא לשאיפות . הללו אינן עוד עניין פונקציונאלי בלבד של טירום , אלא הן עניי...  אל הספר
מוסד ביאליק