[2] מישורי-חירות

. 1 כנקודת מוצא לדיון על דרך החיוב ( לאחר דיוננו על דרך הביקורת , ( נציע את ההנחה , שאין חירות כוללת אלא היא ניתנת לשיעורין . ואולי אחד מיסודות המחלוקת הפילוסופית בשאלה זו הוא בכך ( ואין נפקא מינה בעניין זה בין מה שקרוי אינדטרמיניזם לדטרמיניזם , ( שהשאלה נדונה כאילו היתד . רמה אחת בלבד של התנהגות אנושית , וכאילו ברמה אחת זו יש להכריע אם אפשר לו לאדם ליזום פעולה של העדפה , ואם אין . אבל אין הדבר כך . אנו דנים באדם כשהוא שרוי בבת אחת ברמות שונות של התנהגות , ולפי הרמות האלה נעיין אם יש בהן מסימני החירות ואם אין .  אל הספר
מוסד ביאליק