ז. היקבעות

. 8 נפתח את הדיון הביקורתי בכך , שנחזור ונידרש לאב הרעיונות בחירות בחינת היקבעות על ידי תוכן תבוני . ואלו הן ההנחות העיקריות בעניין זה ; ראשית , מצוי תוכן תבוני כזה , שנית , תוכן זה הוא בר ידיעה ; שלישית , תוכן זה אינו רק גילום של סדר העולם , אלא הוא גם זהה עם הערך העליון של העולם , ומשום כך הוא משמש תוכן שראוי לו להיות חועדף . פגישה מכרעת זו בין היסוד העובדתי ובין היסוד הערכי היא ציר מרכזי של שיטות אלו , אילולא היתה קיימת פגישה זו , אי אפשר היה לומר , שהזדהות עם מהלך המאורעות — אם הזדהות עם סדר הטבע ואם הזדהות עם המהלך ההיסטורי — חירות היא . וכאן אנו רואים מה גדולה היתה ההשפעה של ערבוב הפרשיות בין זווית הראייה של אלוהים ובין זווית הראייה של האדם . אל ראציונאלי מקיים מגע לעולם ראציונאלי ואין מאחורי ראציונאליותו זו ולא כלום . אל בעל זיקה לעולם שמהותו היא חד משמעית אינו עומד על פרשת דרכים , בין שאנו מבינים אותו כאל בורא העולם ובין שאנו מבינים אותו הבנה פאנתיאימטית ככללות העולם . אבל דברים אלו אמורים גם לגבי האדם , כמו שהוא נתפס בייחוד בשיטתו של מארכס . אפשר לומר שהשיקול הוא כך : האדם יו...  אל הספר
מוסד ביאליק