א. התרחשות ללא סיבה

שאלת החירות נקשרת במסורת של דיוני הפילוםופיה לשאלת ההתנהגות של האדם , או ביתר דיוק , לשאלת האפשרויות העומדות בפני התנהגות זו . מושג החירות הוא מן המושגים הסבוכים ורוויי התוכן שבתולדות ההגות הפי לוסופית ושבשפת יום יום כאחד . דומה שבמסורת הפילוסופית הצטיירו כיוונים מסוימים של דיון בטיבה של החירות , ולפיכך מן הראוי שנקדיש דברים אחדים לדיון עליהם . בדיוננו זה לא נלך על פי קו של סדר זמנים אלא על פי קו של פיתוח הגרעין המושגי , הואיל וכפי שיתברר יש היגיון מסוים בהסתעפויות השונות של תפיסת החירות , בייחוד במה שנוגע למסורת של הסט 1 אה . * המשמעות הפשוטה של מושג החירות , שניתן לה מקום גם בהגות השיטתית , היא שחירות פירושה התרחשות שאין לה סיבה , כלומר שהתרחשות מסוימת שאנו דנים בה אינה מוסברת על ידי התרחשות אחרת ואינה נגזרת ממנה ! 1 בראשית הדיון יש להפנות את הקורא אל הספר Richard McKeon : Freedom and , History , the Semantics of Philosophical Controversies and Ideological coo- flirts , New York 1952 התרחשות מסוימת זו אפשר לה שתתארע ואפשר לה שלא תתארע . אץ שום יסוד שמעבר להתרחשות עצמה שיש בו בדי להס...  אל הספר
מוסד ביאליק