[1] העדפת הראוי

. 1 בדיון על סגולות האדם הועמדה במרכז הסגולה של התרחקות מן המציאות . סגולה זו מנוסחת ניסוח של פעילות , שכן אנו מדברים על התרחקות , כלומר על מעשה' אבל לאמיתו של דבר אפשר לראותה גם כסגולה נתונה ולא כמעשה , וכל מעשה , לרבות החשיבה והידיעה , מתחיל מן היסוד של הסגולה הנתונה . אף על פי כן מתברר , שמבחינת העובדות יש קשר בין סגולת ההתרחקות ובין מעשי האדם המיוחדים . קשר זה עניינו יתברר עתה , שעה שאנו באים לדון במקומה של החירות בתוך מציאותו של האדם .  אל הספר
מוסד ביאליק