ז. אדם ומכונה

. 8 מן הדין שנסיים דיון זה בסגולותיו של האדם ובכושרו ללשון בהידרשות לשאלה מה בין האדם ובין המכונות המשוכללות , שאלה שעלתה במחצית השנייה של המאה העשרים . תחילה צריך לומר , שדור דור ושאלותיו : בדורנו עולה השאלה מה בין האדם למכונות , ואילו בדורות שקדמו נדונה השאלה מה בין האדם לבעלי החיים . מדוע הועבר ציר ההשוואה מן התחום שבין האדם לבעל החיים לתחום שבין האדם למכונה י אין העברה זו תוצאה פשוטה של תגבורת הטכנולוגיה . הטכנולוגיה עד לדורנו אפשר היד . להשקיף עליה כעל המשך ידיו ורגליו של האדם , ואילו הטכנולוגיה שכוננה את המכונות המשוכללות אפשר להשקיף עליה כעל המשך לראשו או למוחו של האדמ . עילוי זה כביכול של הטכנולוגיה הוא שהעביר את ציר הדיון לתחום שבין האדם למכונה . אנו משווים עתה את האדם לא אל העולם הביולוגי אלא אל התחום שהוא עצמו יצר ו ; שכן המכונות המשוכללות , כגון מכונות החישוב ואולי גם מכונות התרגום , נחשבות כמבצעות פעולות המצריכות מאמץ אינטלקטואלי , והן מבצעות אותן בפחות זמן וביתר דייקנות , יעילות והיעדר טעות מאשר האדם . על כל פנים , כשאנו מדברים על המכונות כעל המשך מוחו של האדם , עלינו לה...  אל הספר
מוסד ביאליק