ה. שלבי לשון

. 6 דיון זה , שבמרכזו קבענו את הטענה שהלשון קשורה להבנת הסמליות , מוצב בפני שאלה חמורה הקשורה בהתפתחות השכלית , התרבותית והאינדיבידואלית כאחת . עלינו להיזקק בדברים אחדים לבירור זה : הפסיכולוגים טוענים , שהלשון בשלביה הראשונים יש בה אופי פיסיוגנומי . האדם הפרימיטיבי ( אם מותר לנו להשתמש בביטוי זה ) וכן הילד מייחסים למלים שבלשון את התכונות של הדברים המסומנים במלים אלו . רק באורח מודרג חדלות המלים להיות תכונות או איכויות של הדברים וניתן להן אופי הסכמי ומסורתי . מתוך תפיסה זו נטבע הביטוי 'תמונת צליל' •; רוצים לומר בכף' שמתוך התנהגותו של 34 ff . ק . וכן השווה : ; Leonard Bloomfield : Language , New York 1933 . A . Martinet : Phonology as Functional Phonetics , Oxford 1955 , p . 5 ההבלטה שבשעה שמדובר בלשון צריך לחפש אחרי מרכיביה בת כד , ולא מחוצה לה — למשל בתחום הפיסיולוגי — מצויה במאמר : Roman Jacobson : The Identification of Phonemic Entities , Recherches Structu rales 1949 , Travaux du Cercle Linguistique , vol . V , Ccpenhague 1949 sound-image * האדם הפרימיטיבי אנו למדים , שהצליל הוא בשב...  אל הספר
מוסד ביאליק